i-CUT PREFLIGHT

Moduł służący do raportowania i poprawy ewentualnych błędów przed wypuszczeniem do druku cyfrowego bez konieczności powrotu do Adobe Illustratora.

 

I-CUT LAYOUT

Znakomite narzędzie do automatycznego:

  • optymalnego rozkładu użytków,
  • dodawania spadów,
  • obrysu kształtu,
  • tworzenia plików PDF do druku oraz cięcia z dodanymi paserami.
    więcej o i-Cut Layout >>
  •  

i-CUT VISION PRO

Oprogramowanie służące do obsługi plotera Konsgberg z systemem i-cut. Pozwalające na precyzyjne spasowanie grafiki do ścieżki cięcia/frezowania.

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

 

Ulotka informacyjna

Wersja DEMO i-cut Layout

i-Cut Layout - dodawanie spadów

i-Cut Layout - nesting/rozkład użytków

i-Cut Layout - dzielenie dużych prac

 

Więcej informacji:

artios@dmsystem.com.pl

 
Joomla SEO by AceSEF